ลูกประคบสมุนไพรดอยน้ำซับ

ธุรกิจส่งออกสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาไทย

จากแนวคิดที่ต้องการเผยแพร่สมุนไพรไทยให้ผู้บริโภคทั้ง ในและต่างประเทศได้รู้จักพร้อมกับสนับสนุนการปลูกสมุน ไพรเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านสู่การเป็นจุดเริ่มต้นของสินค้า ลูกประคบสมุนไพรดอยน้ำซับ"ธุรกิจที่เติบโตควบคู่กับ การพัฒนาสังคม จนเป็นที่รู้จักไปทั่วตลาดญี่ปุ่น

คุณนพพร วิสุทธิศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ โอ เรียนทอล เฮิร์บ จำกัด เล่าว่า บริษัทฯ ก่อตั้ง ขึ้นปี 2539 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมอาชีพให้คนในชุมชนด้วย การพัฒนาการปลูกและการแปรรูปสมุนไพร นำมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ เริ่มต้นจาก "ลูกประคบสมุนไพร" ที่ช่วยบำบัดอาหารปวดเมื่อยและผ่อนคลายความตึงเครียดเป็น สินค้าจากภูมิปัญญาไทยที่ผลิตจากวัตถุดิบที่ไม่ใช้สารเคมี จึงเป็นจุดเด่นที่ทำให้สินค้าได้รับความสนใจและเติบโตเหมือนกราฟที่พุ่งขึ้นและส่งออกไปในหลายประเทศ อย่างเช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ออกเตรเลีย จีน ฮ่องกง เป็นต้น

โดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นและเยอรมนีซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ ส่งออกปีละประมาณ 20,000 ลูก เพื่อนำไปจำหน่ายในร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ก่อนจะแตกไลน์ออกไปเป็นสินค้า เช่น กระโจมสมุนไพร สมุนไพรรอบตัว สมุนไพรแช่เท้า ชาสมุน ไพร เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาไทยส่งตรง จาก อ.แม่ฟ้าหลวง และ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

คุณนพพร เล่าว่า สาเหตุที่ทำให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าต่างชาติเป็นจำนวนมาก มาจากการที่บริษัทฯ เปิดรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยได้รับอานิสงค์ตั้งแต่ปี 2543 จากการที่ได้ไปเข้าร่วมงาน THAILAND HEALTH & BEAUTY SHOW แม้ว่าจะเป็นคูหาขนาดเล็ก แต่เต็มไปด้วยชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจ ทำให้ได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้นำเข้าชาวญี่ปุ่น และปัจจุบันก็ยังได้รับการสนับสนุนออกงาน THAILAND PAVILION อีกด้วย

จากการออกคูหางานแสดงสินค้ากับกรมฯ ตลอดหลายปี ชื่อเสียงในเสน่ห์ของลูกประคบสมุนไพรดอยน้ำซับ จึงไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ ชาวต่างชาติต่างหลงใหลอย่างมาก เพราะเป็นภูมิปัญญาที่ประเทศอื่นไม่มี ถึงขนาดที่ว่าสถานีโทรทัศน์ NHH ของญี่ปุ่น เดินทางมาถ่ายสารคดีถูกนำเสนอ ผ่านสายตาผู้โดยสารทุกเที่ยวบินจากญี่ปุ่นที่มายังไทย บนเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ตลอดปี 2553 เรียกว่า เป็นปีทองที่สร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นมาจน ถึงปัจจุบัน

บริษัท ดิ โอ เรียนทอล เฮิร์บ จำกัด