ฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ประกอบการที่ต้องการเตรียมความพร้อม ศึกษาเพิ่มเติมในด้านการประกอบธุรกิจส่งออก มีทั้งรูปแบบโครง การฝึกอบรม และ E-LEARNING

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169 หรือ DITP Live Chat