สินค้า

ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของสินค้าแต่ละประเภทที่ได้รับการวิเคราะห์ และรวบรวมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สามารถศึกษาข้อมูลโดยเลือกประเภทสินค้าที่สนใจ ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้

  1. เรื่องเด่น/ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. สถานการณ์ในต่างประเทศ
  3. ข้อมูล Factsheet รายสินค้า
  4. ขั้นตอน/กฎระเบียบ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ข้อมูลรายสินค้า”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169 หรือ DITP Live Chat