ตลาด

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ตลาดสากลอย่างมั่นใจ ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลตลาดในต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่

  1. รายงานข้อมูลทางเศรษฐกิจ และโอกาสทางด้านการค้า
  2. สถานการณ์ทางการตลาดในต่างประเทศ
  3. ข้อมูลพื้นฐานทางด้านการค้า และการลงทุน
  4. ข้อมูลสถิติทางการค้าในแต่ละประเทศ
  5. รายงานการเข้าเยี่ยมพบผู้นำเข้าในแต่ละประเทศ

ข้อมูลเหล่านี้จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั่วโลก ผู้ประกอบการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ข้อมูลตลาด”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169 หรือ DITP Live Chat