ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน

หากคุณคือหนึ่งในผู้ประกอบการที่สนใจทำการค้า การลงทุนในตลาดอาเซียน อย่าพลาดข้อมูลที่ทันสมัยและเจาะลึก โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดในกลุ่มประเทศ AEC ที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญ และน่าสนใจไว้ ดังนี้

  1. Factsheet ข้อมูลพื้นฐานของประเทศ
  2. ระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง
  3. มารยาทในการประกอบธุรกิจแต่ละประเทศ
  4. กฎระเบียบในการลงทุน
  5. ระบบการเงิน และการธนาคาร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “ศูนย์พัฒนาการค้า และธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169 หรือ DITP Live Chat