งานแสดงสินค้า/คณะผู้แทนการค้า

เจาะตลาดใหม่ รุกตลาดโลกไปกับ DITP โดยในแต่ละปีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะรวบรวมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก เพื่อช่วยต่อยอด และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยได้ขยายตลาด และหาคู่ค้าในต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น หรือเป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเพิ่มขีดความรู้และศักยภาพในการส่งออกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของกรมฯได้ตามรายละเอียดใน “ปฏิทินกิจกรรม”

กิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการหาคู่ค้าในตลาดต่างประเทศ
กิจกรรมงานแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สินค้ามีแบรนด์เป็นของตนเอง และสนใจส่งออกไปยังกลุ่มตลาด AEC และประเทศจีน
กิจกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ สำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีสินค้า มีศักยภาพพร้อมที่จะส่งออก และต้องการหาคู่ค้า โดยเป็นงานที่เชญผู้นำเข้าในต่างประเทศเข้ามาเจรจาซื้อขาย
กิจกรรมงานแสดงสินค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีสินค้า มีศักยภาพพร้อมที่จะส่งออก และต้องการหาคู่ค้า โดยเป็นงานที่จัดในต่างประเทศเป็นการออกไปหาผู้นำเข้า
กิจกรรมนำคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศเข้าเยี่ยมเยือนและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทยในประเทศไทย
กิจกรรมนำคณะผู้แทนการค้าไทยออกไปเยี่ยมเยือนและเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าในต่างประเทศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169 หรือ DITP Live Chat