ตลาดออนไลน์ เนเธอร์แลนด์ โต 18%

อนาคตซูเปอร์มาร์เก็ตทยอยปิดตัว

การเจริญเติบโตของธุรกิจค้าขายออนไลน์ในเนเธอร์แลนด์ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีผู้บริโภคชาวเนเธอร์แลนด์ใช้บริการจับจ่ายสินค้าออนไลน์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18% หรือเกือบ 2 เท่าของปี 2557 ซึ่งมีผู้ใช้บริการประมาณ 10% เท่านั้น ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคจำนวน 49,000 คนของสมาคมวิจัยผู้บริโภคแห่งเยอรมณี พบว่าผู้บริโภคชาวเนเธอร์แลนด์มีการซื้อของออนไลน์อย่างน้อยเดือนละครั้ง และทุกคนให้เหตุผลไปในทิศทางเดียวกันว่าการซื้อขายออนไลน์นั้นเป็นช่องทางที่สะดวกกว่าการซื้อสินค้าตามซูเปอร์มาร์เก็ต แค่เพียง “คลิก” สินค้าก็จัดส่งถึงประตูบ้าน

นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ของเนเธอร์แลนด์ ออกมาให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า 10 ปีข้างหน้าเนเธอร์แลนด์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซูเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 200-400 สาขา อาจต้องปิดตัวลงเนื่องจากความนิยมการซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น

ส่วนคำแนะนำถึงผู้ประกอบการไทย ควรมองหาช่องทางการตลาดออนไลน์ในเนเธอร์แลนด์

หนึ่งในนั้นคือ ซูเปอร์มาร์เก็ต lidl สัญชาติเยอรมณีที่มาเปิดสาขาในเนเธอร์แลนด์ โดยบริษัทกำลังพัฒนาเว็บไซต์ www.lidilde เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น เช่น บริการจำหน่ายด้านการท่องเที่ยว และในอนาคตหากเว็บไซต์ดังกล่าวสามารถจัดระบบจำหน่ายสินค้าสดและสารพัดสินค้า ที่มีขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้เมื่อใด ช่องทางดังกล่าวจะกลายเป็นหน้าร้านฝากขายที่สำคัญในการสร้างตัวเลขส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการไทยได้อย่างมหาศาล

ที่มาข้อมูล: ข้อมูลจาก สคต. ณ กรุงเฮก